Infrastructure

21.04.2012
 

Presentations  at conference of UNG on January, 15-16, 2012.  For you will are viewing - it is necessary to click on the picture of necessary presentation. „ Підтримка роботи базового координаційного грід-центра національного рівня
 в Інституті теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова”

Керівник проекту:     С.Я. Свістунов

 

"Створення та розвиток національного ресурсного грід-центру на базі суперкомп'ютера СКІТ Інституту кібернетики НАН України"

Керівник проекту: академік НАН України І.В. Сергієнко

 

  

 

«Створення телекомунікаційної грід-системи передачі даних з пропускною спроможністю кластер-кластер у 10 Гбіт/с та її застосування у наукових дослідженнях з фізики високих енергій, астрофізики, молекулярної біології, нанотехнологій, фізики плазми»

Керівник проекту – Директор ІПС НАН України, академік НАН України – П. І. АНДОН

 

Центр сертифікації UGRID CA


Керівник проекту: Стіренко С.Г.

stirenko@ugrid.org

  

 
 

Развитие и функционирование филиала северо-восточного регионального координационного центра Украинского грида во ФТИНТ

Боровиков В.С.,Белоус Л.Ф., Славин В.В., Савин Ю.В

 

Розвиток і підтримка в ННЦ ХФТІ базових грід-сервісів для обслуговування північно-східного сегмента української національної грід-інфраструктури

Керівник НДР:

нач. відділу ННЦ ХФТІ, д.ф.-м.н., проф.  П.В.Сорокін  

 

 

“Вдосконалення інфраструктури та функціональності Західного регіонального координаційного грід-центру”

Керівник проекту:   І.М.Мриглод

 

«Створення практикуму з грід-технологій і розподілених обчислень та обробки даних для підготовки користувачів і адміністраторів грід-ресурсів»

проф.  Петренко А.І. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 

 

Розробка та впровадження віртуального дослідницького середовища в грід-інфраструктурі на засадах системи gCube 


Інститут програмних систем НАН України

 

«Інтелектуалізація-2011 інформаційних технологій кластерних обчислень у грід-середовищі» 

Керівник проекту: д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України

Перевозчикова‌‍‌ О.Л.

 

 

 

Створення комплексної системи захисту інформаційних ресурсів у національній грід – інфраструктурі

 

 Разработка методов и инструментов
информационной безопасности грид-технологий на основе международных стандартов

канд. физ.-мат. наук  А. О. Мелащенко

 

«Побудова   кластера і грід-платформи доступу та його використання для ефективного розв’язання алгоритмічно складних задач обчислювальної механіки, цифрової фільтрації, астрофізики та космології»

Керівник НДР: Заст. Дир. ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, д.ф.-м.н.  В.О. Пелих

 

Побудова, на базі обчислювального кластеру ІПМ НАНУ, грід-платформи доступу до УНГ з метою проведення мультимасштабного комп’ютерного конструювання нових перспективних матеріалів

Науковий керівник – дир. Інституту академік НАН України  В.В.Скороход

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України