Astrophysics

22.04.2012
 

Presentations  at conference of UNG on January, 15-16, 2012.  For you will are viewing - it is necessary to click on the picture of necessary presentation.


 

 

 "Розвиток грід-віртуальної організації virgo.ua з космології та астрофізики"

Ю.В.Штанов, Д.А. Якубовський, О.М.Боярський, Д.О.Савченко, Д.І.Малишев

Інститут теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України

 Обробка, збереження і аналіз експериментальних даних експерименту ALICE в ЦЕРНі на Tier-2-кластері в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України – етап 2.

Керівники проекту: Г.М. Зінов’єв, Є.С. Мартинов

  «Застосування грід-технологій до астрофізичних трудомістких задач та розбудова грід-кластера ГАО НАН України»

 

АКІВЦ: 2011


Берцик П.П., Велесь О.А., Зінченко І.А.


 

Адаптація ПЗ для радіоастрономічнихдосліджень для роботи в грід-середовищі та модернізаціягрід-інфраструктури РІ НАНУ

Керівник: Царін Ю.А.
Виконавці: Виноградов В.В., Захаренко В.В., Кулішенко С.Ф., Кулішенко Д.Ф., Ткачов В.М.
Радіоастрономічний інститут
Харків 2012


 

Забезпечення обробки даних з Великого адронного колайдера (ВАК)

в Т2-центрі ННЦ ХФТІ  грід-інфраструктури експерименту CMS (ЦЕРН) та всесвітнього ВАК-гріда (WLCG)

Керівник НДР:

нач. лабораторії ННЦ ХФТІ, к.ф.-м.н., с.н.с.  Л.Г.Левчук  

ННЦ “Харківський фізико-технічний інститут”


 Розробка нових методів та програмного комплексу грід-обчислень для задач радіофізики, біофізики та фізики твердого тіла

Керівник проекту: чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н  П.М.Мележик

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усікова