Life-science

22.04.2012
 

Presentations  at conference of UNG on January, 15-16, 2012.  For you will are viewing - it is necessary to click on the picture of necessary presentation. Создание системы хранения  медицинских изображений  с использованием GRID-технологий
(этап 2)

Руководитель: Александр Демин

Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины, г.Харков

E-mail: demin@isma.kharkov.ua

 Розробканових високо-паралельних ГРІД-методів моделювання мереж генної регуляції для системного аналізу відповіді печінки на дію інтерферону альфа


Токовенко Б.Т., ІМБіГ


 Розробка та впровадження комп’ютерних сервісів для аналізу молекулярної динаміки білків в віртуальній лабораторії MolDynGrid  та її інтеграція в європейську грід-інфраструктуру


Керівник проекту: О.І.Корнелюк, 

Інститут молекулярної біології  і генетики НАН України

 

Розробка і впровадження грід-технологій в моделювання нейросистем 

Науковий керівник    В.Л. Майстренко, к.ф.-м.н., керівник лабораторії  математичного моделювання нелінійних процесів  Національного наукового центру з медико-біотехнічних проблем НАН України

 “Створення віртуальної організації для вирішення обчислювальних задач вивчення цитоскелету та високоефективного скринінгу антимітотичних речовин із залученням сучасних Грід-технологій”

Керівник проекту: акад. НАН України Я.Б.Блюм

Державна установа "Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України"

 

Медична ГРІД-система для популяційних досліджень в галузі кардіології на базі електрокардіограм. 2 рік виконання


Науковий керівник: Віталій Вишневський

Інститут проблем математичних  машин і систем НАН України