Enviroment

22.04.2012
 

Presentations  at conference of UNG on January, 15-16, 2012.  For you will are viewing - it is necessary to click on the picture of necessary presentation.


 

 Розробка та впровадження розподіленої Grid-системи моніторингу надзвичайних ситуацій для регіонального центру підтримки UN-SPIDER.
Рік 2

Керівник проекту: Куссуль Н.М. 

Заст. директора, д.т.н., проф.
Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

 

Обчислення тривимірних  сейсмічних повнохвильових моделей в Грід-середовищі

Керівник проекту – Пилипенко Віталій Миколайович

Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Співвиконавець:

Керівник проекту – Коломієць Олександр Вікторович

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України


 

«Впровадження грід-технологій в комп’ютерне моделювання стану прибережних зон азово-чорноморського басейну»

Науковий керівник – академік НАН  України В.О. Іванов

Доповідач – відповідальний виконавець  д.ф.-м.н. В.В. Фомін

e-mail: v.fomin@ukr.net

  «Створення грід-системи моніторингу, збору та аналізу даних в енергетичній галузі на базі грід-центру з питань енергетики» 


Керівник проекту  В.Ф. Євдокимов

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України


 Розробка і впровадження грід-технологій  для систем підтримки прийняття рішень з оперативного реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру і  планування довгострокових контрзаходів

 

Керівник проект: М.Железняк

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

 

Application of the terrestrial and aquatic models of JRODOS for the Fukushima accident

M.Zheleznyak, V.Maderich,  R.Bezhenar,I.Brovchenko,  I.Ievdin, I.Kovalets,  V.Koshebutsky, K.Terletska

IMMSP, National Academy of Sciences of Ukraine,  Kiev

mark@immsp.kiev.ua