Compuchem and new material

22.04.2012
 

Presentations  at conference of UNG on January, 15-16, 2012.  For you will are viewing - it is necessary to click on the picture of necessary presentation.

 

 

 

 

Интеграция вычислительных ресурсов ГНУ«НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины в национальную грид-инфраструктуру и создание виртуальной организации по квантовой химии. Этап 2.

О.В. Шишкин, Р.И. Зубатюк, О.А. Жикол

ГНУ «НТК «Институт монокристаллов», г. Харьков, roman@xray.isc.kharkov.com

 

”Використання грід технологій для першопринципного моделювання енергетики точкових дефектів в берилії”

Керівник проекту: академік НАН України, д.ф.-м.н.   В.Г. Бар’яхтар

Виконавці: ст. наук. співр., к. ф.-м. н. А.М.Тимошевський, академік НАН України, д.ф.-м.н.  О.С. Бакай, наук. співр., к. ф.-м. н.Б.З. Янчицький, мол. наук. співр.С.О. Яблоновський

Інститут магнетизму НАН та МОН України

 

Програмно-апаратний комплекс для моделювання та аналізу природних та штучних нано-систем у грід-середовищі
Яценко Л.П. , Романенко В.І., Єсилевський С.О.,
Харкянен В.Н., Березецька Н.М., Дмитрук А.М., Рябцев А.В.,

Негрійко А.М., Блонський І.В., Дмитрук І.М.

Інститут фізики НАН України

 

Впровадження та використання грід-технологій для розрахунків з перших принципів фізичних властивостей сполук на основі металів та моделювання пластичної деформації конструкційних металів і сплавів

Керівник проекту член-кор. НАН України В.М. Антонов

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (Київ)

 

Применение грид технологий для первопринципных расчетов электронной структуры конденсированых сред

Научный руководитель проекта: д.ф.-м.н., проф.  Юрий Пашкевич 

Системный администратор: к.ф.-м.н., доц.     Александр Гусев

Ответственные исполнители: к.ф.-м.н. Алексей Головчан,

м.н.с. Татьяна Шевцова

Донецкий физико-техническтий институт им. А.А. Галкина НАН Украины
 

Грід-технології для проведення неруйнівного аналізу фізичних параметрів напівпровідникових структур та приладів нано-, мікро- і оптоелектроніки

Доповідач: В. П. Брикса,

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ

 

«Реалізація комплексу економіко-математичних моделей для прогнозування наслідків впливу бюджетно-податкової політики держави на економіку регіонів на основі використання
ГРІД-технологій»

Інститут економіки промисловості НАН України

 "Використання та адаптація програмних кодів за стандартом Грід-технологій для мультимасштабного моделювання мікроструктурних перетворень у матеріалах реакторної техніки"

Керівник: д.ф.-м.н. Д.О.Харченко

Інститут прикладної фізики НАН України

Лабораторія мікроструктурних досліджень реакторних матеріалів