Посилення кластера ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України та його використання для ефективного розв’язання алгоритмічно складних задач обчислювальної механіки, цифрової фільтрації, астрофізики та космології з використанням грід-інфраструктур

20.04.2013
 

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача