Розробка математичного та програмного грід-орієнтованого забезпечення для багатоваріантного моделювання просторових процесів в багатокомпонентних середовищах та криптоаналізу.

20.04.2013
 

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова

Дейнека Василь Степанович