Journal archive

20.04.2013

Використання грід-технологій для дослідження динамічної поведінки металів при деформації та електронної структури металовмісних сполук.

20.04.2013

Створення програмного забезпечення для вивчення структури дефектів в об’ємі і поверхні напівпровідникових матеріалів.

20.04.2013

Розробка та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій грід-обчислень для математичного моделювання процесів, що протікають при зварюванні та споріднених процесах

20.04.2013

Програмно-апаратний комплекс для моделювання та аналізу природних та штучних нано-систем у грід-середовищі. Етап 4

20.04.2013

Розробка математичного та програмного грід-орієнтованого забезпечення для багатоваріантного моделювання просторових процесів в багатокомпонентних середовищах та криптоаналізу.

20.04.2013

Використання грід- технологій для першопринципного моделювання енергетики точкових дефектів в берилії: водень, гелій і атомні вакансії

20.04.2013

Розвиток інтегрованої е-Інфраструктури підтримки наукових досліджень в грід-середовищі

20.04.2013

Розробка та впровадження технології накопичення та аналізу електроенцефалографічних даних в середовищі ГРІД

20.04.2013

Застосування грід-технологій для моделювання процесів самоорганізації дефектної структури в кристалічних системах та процесів переносу в біологічних системах

20.04.2013

Розробка та впровадження розподіленої Grid-системи моніторингу надзвичайних ситуацій для регіонального центру підтримки UN-SPIDER. Етап 4.

Pages: « prev   1  2  3   next »