Journal archive

20.04.2013

Застосування грід-технологій для дослідження радіаційно-стимульованих процесів, фазових перетворень та ізоморфних заміщень в мінералах в зв’язку з вирішенням прикладних задач

20.04.2013

Посилення кластера ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України та його використання для ефективного розв’язання алгоритмічно складних задач обчислювальної механіки, цифрової фільтрації, астрофізики та космології з використанням грід-інфраструктур

20.04.2013

Розробка системи імітаційного моделювання економічних процесів, орієнтованої на розподілені обчислення у грід-мережі та використання у різних наукових галузях

Pages: « prev   1  2  3   next »