Issue 1

20.04.2013

Обчислення тривимірних сейсмічних повнохвильових моделей в грід-середовищі

20.04.2013

Розробка і впровадження грід-технологій для систем підтримки прийняття рішень з оперативного реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру і планування довгострокових контрзаходів - 4 рік виконання

20.04.2013

Впровадження грід-технологій в комп’ютерне моделювання стану прибережних зон Азово-Чорноморського басейну (Етап 3)

20.04.2013

Створення науково-орієнтованих веб-інтерфейсів для астрофізики та космології на базі грід-віртуальної організації virgo.ua

20.04.2013

Поширення грід -технологій для розрахунків з фізики плазми та створення віртуальної організації PLASMA

20.04.2013

Удосконалення енсембль-методу з високим ступенем паралелізації і створення веб-порталу для моделювання мереж генної регуляції у Грід-середовищі

20.04.2013

Розвиток і підтримка віртуальної організації «Матеріалознавство перспективних матеріалів» як базової для вирішення розрахункових завдань комп'ютерного матеріалознавства

20.04.2013

Створення методів моніторингу, збору та аналізу даних в енергетичній галузі на базі грід-центру з питань енергетики

Pages: « prev   1  2   next »