Про нас

            Український національний грід -  це цільовий державний науково-технічний проект (програма)  по створенню і впровадженню Грід технологій на 2009-2013 року, прийнятий Кабінетом Міністрів України в 2009 році.

 

            Метою проекту  є побудова загально - національної грід-інфраструктури та широке впровадження грід-технологій у всі сфери наукової та соціально-економічної діяльності в Україні,  системна підготовка фахівців з грід-технологій.

           

Завданнями проекту є:

 • впровадження і застосування грід-технологій в наукових дослідженнях, створення умов для впровадження грід-технологій в економіці, промисловості, фінансової діяльності, соціальній сфері.
 • створення багаторівневої міжвідомчої грід-інфраструктури з елементами централізованого управління, що враховує особливості використання грід-технологій у різних сферах.
 • створення системи підготовки фахівців для роботи з грід-технологіями. 

 

Для управління проектом створені органи :

-        Міжвідомча Координаційна Рада, яка визначає загальні принципи розвитку, програму грід інфраструктури і робочі плани;

-        Координаційний Комітет Проекту, який є виконавчим органом і має повноваження представляти національну грід інфраструктуру на національному і міжнародному рівнях.

-        Базовий Координаційний Центр, який відповідає за функціонування національної грід інфраструктури.

 

         Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України (ІТФ) є базовою організацією по виконанню проекту УНГ .

 

         Інститут Теоретичної Фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України приймає участь у теоретичних дослідженнях, пов’язаних з експериментами в ЦЕРНІ, зокрема:

 • обробка і аналіз експериментальних даних про андрон – андронні та ядерно–ядерні зіткнення на прискорювачі LHC (ALICE,  ATLAS і TOTEM експерименти) і RHIC;
 •  порівняння теоретичних моделей виникнення кварк–глюонної плазми з експериментальними даними.

         В Інституті Теоретичної Фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України функціонує кластер, який є частиною міжнародних грід-мереж WLCG і AliEn-grid (http://alimonitor.cern.ch/ ). Інститут бере участь в комп’ютерному обслуговуванні експерименту ALICE в ЦЕРНі.

        В Інституті Теоретичної Фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України функціонує другий кластер який є частиною проекту УНГ и частиною NorduGrid коллаборації (http://www.nordugrid.org/). 

 

         БКЦ є позаструктурним підрозділом Інституту Теоретичної Фізики ім. М.М.Боголюбова  НАН України.

        БКЦ забезпечує управління і координацію робіт з підтримки функціонування національної грід-інфраструктури, ресурсних центрів (грід-сайтів) для надання послуг грід-сервісів  (високопродуктивних розподілених обчислень, доступу до розподілених баз даних, доступу до програмного забезпечення) користувачам.

         БКЦ на технологічному і операційному рівні  узгоджує  роботи грід-сайтів і усієї грід- інфраструктури УНГ з вимогами Європейської та міжнародної грід-інфраструктури.

         БКЦ  виконує функції Національного Операційного центру (Resource infrastructure Provider) грід-ресурсів УНГ  на технологічному і операційному рівні  у стосунках з Міжнародними грід-співтовариствами.

БКЦ  має право укладати міжнародні угоди  в області взаємодії на операційному рівні , які набувають чинності після ратифікації  Координаційним комітетом Програми.

 

                  До складу Базового координаційного центру входять:

 • центр  моніторингу грід-інфраструктури і реєстрації грід-сайтів; 
 • центр реєстрації віртуальних організацій та членів віртуальних організацій;
 •  центр сертифікації ;
 •  група міжнародних зв'язків;
 •  група науково-аналітичної роботи;
 • група технічної підтримки та підтримки проміжного програмного забезпечення;
 • група підтримки грід-користувачів; 
 •  освітньо - тренувальний центр.

Координаційна Рада Проекту УНГ і Координаційний комітет проекту УНГ є керуючими органами по відношенню до БКЦ.