Керівництво БКЦ

Керівництво Базового Координаційнного Центру, Грід ресурси, Грід технології
 
Загордній Анатолій Глібович
Керівник програми, Голова Міжвідомчої координаційної ради програми, Голова Коордінаційного Комітету програми.
Директор Інституту теоретичної фізики НАН України ім.М.М.Боголюбова,завідувач відділу теорії та моделювання плазмових процесів, академік НАН України, іноземний член РАН, в.о. віце-президента НАН України,професор, доктор фізико-математичних наук.
Керівництво Базового Координаційнного Центру, Грід ресурси, Грід технології
 
Зінов'єв Генадій Михайлович
Керівник базового координаційного центру Українського національного Грід. Член Міжвідомчої координаційної ради програми. Заступник голови Координаційного комітету програми.
Заступник голови ради колаборації ALICE. Член  Вченої ради  ОИЯИ  з 1993 р. по наст. час. Доктор фіз.-мат.наук, професор, завідувач відділу фізики високих густин енергії Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, Київ.
Керівництво Базового Координаційнного Центру, Грід ресурси, Грід технології
 
Мартинов Євген Сергійович
Заступник керівника  базового координаційного центру Українського національного Грід  з розвитку стратегічних пріоритетів  УНГ,  відповідальний секретар Міжвідомчої координаційної ради програми,  відповідальний  секретар  Коордінаційного комітета программи  УНГ.
 Доктор фіз.мат. наук. Завідувач лабораторією з грід обчислень.
Керівництво Базового Координаційнного Центру, Грід ресурси, Грід технології
 
Свістунов Сергій Якович
Заступник керівника базового координаційного центру Українського національного Грід з розвитку технологічних пріоритетів  УНГ. Член координаційного комітету програми.
Кандидат технічних наук. Завідувач відділу ІТФ НАН України.
Керівництво Базового Координаційнного Центру, Грід ресурси, Грід технології
 
Петренко Анатолій Іванович
Заступник керівника базового координаційного центру Українського національного Грід  з питань  сертифікації, підготовки і навчання користувачів  гріду.Член  Міжвідомчої координаційної ради програми,член координаційного комітету програми. 
Завідувач кафедрою Національного технічного університету України "КПІ", д.т. н., професор.
Керівництво Базового Координаційнного Центру, Грід ресурси, Грід технології
 
Ночвай Володимир
Заступник керівника базового координаційного центру Українського національного Грід  з питань міжнародних комунікацій.  
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем НАН України. Керівник лабораторії трансферу технологій Київського академічного університету. Співмодератор робочої групи «Цифровізація науки. Національна хмара відкритої науки» Координаційної ради з розвитку цифрової економіки та суспільства.