Положення БКЦ

Положення визначає основні принципи функціонування Базового координаційного грід-центру Українського національного гріду (далі Базовий координаційний грід-центр - БКЦ) його склад, порядок взаємодії зі складовими елементами Українського національного гріду (далі – УНГ).
Базовий координаційний грід-центр забезпечує управління і координацію робіт з підтримки функціонування національної грід-інфраструктури, ресурсних центрів, грід-сайтів для надання послуг грід-сервісів користувачам (високопродуктивних розподілених обчислень, доступу до розподілених баз даних, доступу до програмного забезпечення), а також технологічного і операційного узгодження роботи грід-сайтів і усієї
грід- інфраструктури УНГ з вимогами Європейської та міжнародної грід-інфраструктури.

 

Основними завданнями БКЦ є:

 • розробка і втілення стратегії розвитку УНГ,
 • розробка структури управління УНГ;
 • розробка процедур управління грід-інфраструктурою, таких як:
  • функціонування операційного центра,
  • взаємодія із центром видачі сертифікатів,
  •  функціонування мережі й взаємодії з мережним провайдером,
  • функціонування базових і допоміжних грід-сервісів,
  • підтримка  грід-користувачів, підтримка ресурсних центрів і грід-
  • сайтів;
 • підтримка функціонування серверів і служб грід-сервісів, що забезпечують роботу операційного центру  і кореневих сервісів грід-інфраструктури;
 • проведення  моніторингу  ресурсів грід-інфраструктури, облік використання грід–ресурсів спільного користування та реєстрації грід-сайтів;
 • здійснення управління  національною грід–інфраструктурою;
 •  проведення видачі, підтримки та веріфікації сертифікатів користувачів, вузлів і сервісів грід-сайтів;
 •  розробка та впровадження навчальних матеріалів  з    тематики застосування грід- технологій та навчання грід-користувачів;
 • рекламування досягнень застосування грід-технології і її використання  для вирішення важливих наукових і прикладних   завдань в усіх сферах життя.

Базовий координаційний центр виконує функції  Національного Операційного центру (Resource  infrastructure Provider) грід-ресурсів на технологічному і операційному рівні УНГ у стосунках з Міжнародними грід-співтовариствами і укладає міжнародні угоди на підставі доручення базової установи Програми в  області взаємодії на операційному рівні, які набувають чинності після ратифікації ККП.
Базовий координаційний центр координує  роботу  і представляє інтереси зареєстрованих грід-сайтів згідно з положенням про реєстрацію грід-сайтів та є центром віртуальної  організації "Інфраструктура”("Infrastructure"), створеної для підтримки функціонування інфраструктури УНГ.

 

Положення про БКЦ bcc_fin.pdf (443 кБ)