Структура БКЦ

Функції керівника Базового коордінаційного центру та його заступників.Керівник Базового координаційного центру:
 

очолює БКЦ  і організує його роботу;

щорічно звітує на робочій нараді УНГ про основні результати діяльності БКЦ ;
надає на затвердження  директору   базової  установи Програми план діяльності Центру з урахуванням попереднього громадського

обговорення на щорічній робочій нараді УНГ;

представляє разом зі своїми заступниками УНГ на міжнародному рівні;

керує роботою «групи міжнародних зв’язків». 

 

Заступник  керівника БКЦ з розвитку стратегічних пріоритетів :
 

взаємодіє з міжнародними грід-організаціями і грід-проектами на стратегічному рівні;

керує роботою «науково-аналітичної групи» яка:

розробляє  проекти щорічних планів діяльності БКЦ;

– аналізує  і узгоджує плани прикладних наукових проектів ;

аналізує тенденції розвитку і проводить експертну оцінку перспектив наукових досліджень;

веде форум про перспективи застосування грід-технологій.

 

 

 

 

Заступник керівника БКЦ з розвитку технологічних пріоритетів :
 

взаємодіє з міжнародними грід-організаціями і грід-проектами на технологічному рівні;

виконує функції Адміністратора УНГ (Resource Infrastructure Operations Manager);

керує роботою «групи технічної підтримки»;

координує роботу центру моніторингу грід-інфраструктури та  реєстрації грід-сайтів;

координує роботу центру реєстрації віртуальних організацій.

 

Заступник керівника БКЦ з сертифікації,

підготовки і навчання користувачів:
 

взаємодіє з міжнародними грід-організаціями і грід-проектами з приводу сертифікації, підготовки і навчання користувачів;

забезпечує роботу веб-сайтів з навчання грід-користувачів; 

координує роботу освітньо-тренувального центру;

відповідає за  роботу центру сертифікації .