Центр моніторинга і реєстрациї

Центр моніторингу грід-інфраструктури і реєстрації грід-сайтів:

  •  забезпечує роботу системи моніторингу дієвості та завантаженості завданнями грід-сайтів національної грід-інфраструктури;
  •  виконує щоденне тестування грід-сайтів національної грід-інфраструктури та відправку відповідних повідомлень у разі виявлення помилок у роботі, користувачам сервісів грід-сайту;
  •  висвітлює в Інтернеті поточний стан національної грід-інфраструктури;
  •  здійснює реєстрацію грід-сайтів;
  •  перевіряє дієвість грід-сайтів;
  •  вносить відповідні записи до інформаційної системи після успішного тестування чергового грід-сайту.