Документи УНГ

Засадничими документии УНГ є:

  

ПОЛОЖЕННЯ про Український Національний Грід (УНГ)ung_fin.pdf (377 кБ)

Додаток А - ПРАВИЛА використання ресурсів УНГresources_fin.pdf (295 кБ)

Додаток Б - ПОЛОЖЕННЯ про Базовий координаційний грід-центр УНГbcc_fin.pdf (442 кБ)

Додаток В - ПРАВИЛА І ПРОЦЕДУРА реєстрації грід-сайтів УНГgrid-site_fin.pdf (308 кБ)

Додаток Г - Правила сертифікації користувачів УНГ (Проект)Policy_Certification_Authority_v1.0.doc (174 кБ)

Додаток Д - Правила і процедура створення та реєстрації віртуальних організацій УНГvo_fin.pdf (285 кБ)

Угода про співпрацю між проектами:                                            Ugoda_sp_pracy_project.doc  
 Додаток 3 до " Угоди про співпрацю":                                          Anex3.doc

Угода про співпрацю з БКЦ про надання центральних сервісів:                      Ugoda_sp_pracy.doc 
Додаток 1 до "Угоди про співпрацю з БКЦ":                                                       Anex1.doc                    
Додаток 3 до "Угоди про співпрацю з БКЦ":                                                       Anex3.doc 

Договір про створення ВО "Інфраструктура":                                                      Dog_Infrastructure1.doc

Рішення Координаційного Комітету Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки від 18 червня 2012 р.  :                                             resolution_kkp_06_2012.pdf

 

  

 

Документи віртуальної організації базової установи УНГ - VO BITP:


 Положення про Віртуальну організацію - VO "BITP"  -   VO_Policy_BITP.doc
 Політика сприйнятного використання ресурсів -    AUP_BITP.doc
 Реєстраційна карта VO BITP    VO_BITP.xls
 Наказ про створення VO_BITP   _nakaz_BITP.doc  

 

 

 

 

Документи навчальної віртуальної організації  - VO BITP.EDU:


 Положення про Віртуальну організацію - VO "BITP.EDU"  -   VO_Policy_BITP_EDU.doc
 Політика сприйнятного використання ресурсів -    AUP_BITP_EDU.doc
 Реєстраційна карта VO BITP.EDU    VO_BITP_EDU.xls
 Наказ про створення VO_BITP.EDU   _nakaz_BITP_EDU.doc  

 

 

 

 

Документи віртуальної організації  для початківців - VO UNG.SEED:


 Положення про Віртуальну організацію - VO "UNG.SEED"  -   VO_Policy_UNG_SEED.doc
 Політика сприйнятного використання ресурсів -    AUP_UNG_SEED.doc
 Реєстраційна карта VO BITP    VO_UNG_SEED.xls
 Наказ про створення VO_BITP   _nakaz_UNG_SEED.doc