Процедура реєстрації грід-сайтів

Процедура реєстрації:


Крок 1. Для початку реєстрації грід-сайту організація має офіційно звернутися до Базового координаційного грід-центру з листом-заявкою на проведення процедур тестування та реєстрації грід-сайту за підписом керівника організації, завіреним печаткою організації. В заявці мають бути наведені наступні дані:

  • повна назва організації;
  • абревіатура назви грід-сайту латинськими літерами;
  • П.І.Б. менеджера грід-сайту та його контактні дані: електрона поштова адреса, телефон;
  • П.І.Б. адміністратора грід-сайту та його контактні дані: електрона поштова адреса, телефон;
  • П.І.Б. адміністратора з безпеки грід-сайту та його контактні дані: електрона поштова адреса, телефон;
  • об’єм обчислювальних ресурсів, що надаються в Український національний грід (кількість робочих вузлів та їх характеристики, розмір дискового простору, що надається для спільного використання, опис політики виконання грід-завдань в локальній системі управління кластером).

Крок 2. Менеджер грід-сайту має надіслати електронною поштою листа на адресу Базового координаційного грід-центру bcc-operations@bitp.kiev.ua (засвідчивши його своїм сертифікатом), що всі адміністратори та грід-користувачі організації ознайомлені з «Правилами використання обчислюваних ресурсів Українського національного гріду» і зобов’язалися їх дотримуватися. Організація в особі менеджера грід-сайту бере на себе відповідальність за будь-яку шкоду нанесену національній грід-інфраструктурі загалом чи окремим її складовим внаслідок протиправних дій або порушення Правил використання гріду з боку адміністраторів грід-сайту чи інших співробітників організації, яким за проханням організації був наданий доступ до грід.
Крок 3. На основі отриманої інформації менеджер Українського гріду (особа відповідальна за реєстрацію грід-сайтів та проведення тестування) в Базовому Координаційному центрі:
1) заносить дані, отримані з реєстраційної карти грід-сайту, поданого на реєстрацію в інформаційну базу даних;
2) починає процес тестування сервісів грід-сайту. Поточний статус грід-сервісу, занесеного в базу приймає наступні значення:

  • тестовий – якщо сервіс працює в тестовому режимі, але його правильна робота не гарантована. Даний статус надається сервісу на початку тестування грід-сайту;
  • введено в експлуатацію – гарантована й перевірена тестами правильна робота сервісу. Такий статус надається після успішного проходження семиденного тестового періоду;
  • неробочий – якщо грід-сервіс не пройшов тести служби тестування;

3) у випадку виявлення під час тестування помилки – надсилає адміністратору грід-сайта протокол тестування для вирішення проблеми. Статус сервісів грід-сайту не змінюється.
4) після успішного проходження тестів всіх сервісів – заносить дані, отримані з реєстраційної карти грід-сайту в базу даних системи моніторингу національної грід-інфраструктури. Грід-сайт отримує статус зареєстрованого і підключеного до Українського національного гріду, а всі його грід-сервіси – статус «введено в експлуатацію»;
5) інформує менеджера грід-сайту електронною поштою про успішне підключення грід-сайту до Українського національного гріду.
        Зареєстрований грід-сайт приєднується до національної грід-інфраструктури і отримує можливість надавати доступ до ресурсів членам зареєстрованих віртуальних організацій Українського національного гріду.