GRID-технології в медицині

12.02.2012
 

Створення базового грід-комплексу київського телемедичного центру та впровадження грід-застосувань для накопичення та обробки медичних даних

МЕТА ПРОЕКТУ:

Створити грід-комплекс науково-практичного центру телемедицини у м.Києві, відпрацювати базові сервіси для транспорту медичних даних з регіональних телемедичних підрозділів та філіалів за допомогою телекомунікаційних технологій, впровадити грід-застосування для автоматизованої обробки медичної інформації, зокрема ЕКГ-досліджень та радіологічних досліджень у стандартизованих форматах та телекомунікаційних стандартах.

ЗМIСТ ПРОЕКТУ

Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини МОЗ України (надалі Центр) є єдиним офіційним медичним закладом МОЗ України, що не тільки надає телемедичні послуги населенню, а ще й займається розвитком телекомунікаційних мереж галузі, розробляє нормативне та методичне забезпечення для телемедичних послуг на всій території України.

Цілком зрозуміло, що для впровадження сучасних грід-технологій в практику охорони здоров’я необхідно з одного боку забезпечити розробників та дослідників грід-застосувань медичною інформацією, а з другого боку розвивати відповідну апаратну та телекомунікаційну інфраструктуру. При цьому слід враховувати етичні норми використання медичної інформації та відповідні заходи та засоби захисту цієї інформації від несанкціонованого використання.

Отже заходи науково-технічної програми, що стосуються створення грід-комплексів, актуальні в першу чергу для науково-практичного центру телемедицини у м. Києві. Створення цього комплексу та підключення його швидкісною оптичною мережею до українського академічного сегменту Грід забезпечить умови ефективної співпраці між грід-проектами МОЗ України та дослідницькими медичними проектами НАН України.

У 2010 році проектом передбачається інтеграція апаратної платформи грід-комплексу на території Центру та відпрацювання транспорту медичних даних з регіональних підрозділів та філіалів Центру. В перше чергу це можуть бути стандартизовані дані про ЕКГ-телеконсультації з мережі Телекард (біля 50000 обстежень на цей час) та телемедичні консультації швидкої допомоги, а також велика кількість поки не структурованої візуальної інформації у стандарті DICOM. Ця інформація буде попередньо оброблена, структурована та буде використовуватись в наукових дослідженнях щодо грід-застосувань без посилань на відповідні дані особистості, до якої ці медичні дані належать. Окремо проектом будуть передбачені роботи по створенню телекомунікаційного каналу до академічного сегменту грід.

В наступні роки грід-комплекс Центру стане полігоном для пілотного впровадження грід-застосувань, які розробляються іншими учасниками науково-технічної програми, та буде входити в спеціалізовані віртуальні організації медичного напрямку.

Таким чином, створення грід-комплексу Центру є актуальною задачею для вибудовування інформаційного місточку між напрацюваннями НАН України медичного напрямку та телемедичними центрами МОЗ України.

Оскільки грід-комплекси є складним технічним рішень, яке вимагає значних зусиль по підтримці та супроводу, його слід розглядати як ресурс колективного користування. На наш погляд, досвід розгортання грід-комплексу в м.Києві необхідно буде поширити ще на 3-4 регіональні центри телемедицини, але не більше.

СТРОК ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ : 2010 - 2013


Національна телемедична мережа


Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини є ініціатором створення національної телемедичної мережі, до якої на даний момент підключені:

  • Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова АМН України (Київ)
  • Київська міська клінічна лікарня № 6 (Медмістечко, Київ)
  • Донецьке Обласне Клінічне Територіальне Медицинське Об'єднання (ДОКТМО, Донецьк)
  • Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака (Ужгород)
  • Республіканська клінічна лікарня ім. Н.А. Семашка (Сімферополь)
  • Міський реабілітаційний діагностичний центр МОЗ України (Донецька область, Костянтинівка)
  • Міністерство охорони здоров'я України (Київ)

На даний момент є можливість підключення телемедичних центрів, що функціонують на базі медичних університетів у різних містах України. На сьогоднішній день постійними учасниками телемедичних консиліумів та відеоконференцій є провідні лікувальні установи Житомира, Одеси, Івано-Франківська і т. д.

До кінця 2012 року планується приєднання до національної мережі всіх областей України (обласних лікарень). Даний проект реалізується за підтримки МОЗ України та представництва ООН в Україні за сприяння компанії МТС-Україна. Використовується устаткування для відеоконференцзв'язку провідних компаній-виробників (Polycom).

Запрошуємо всі зацікавлені компанії та організації для участі у конференціях, телесемінарах, консиліумах та інше.

 

[permalink]

 

 

Меморандум про взаєморозуміння між МОЗУкраїни, НАМНУ, ТОВ "ДТЕК", Благодійним фондом "Розвиток України" і ПАТ "МТС Україна"


План заходів

щодо реалізації положень Меморандуму про взаєморозуміння  між Міністерством охорони здоров’я України, Національною академією медичних наук України, Товариством з обмеженою відповідальністю «ДТЕК», Благодійним фондом «Розвиток України» та Приватним акціонерним товариством «МТС Україна»

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Створити телемедичні центри (кабінети) у складі  Львівської обласної клінічної лікарні, Львівської комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги,  Львівського обласного державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, Львівської комунальної міської дитячої клінічної лікарні, Бурштинської міської лікарні, для забезпечення раціонального використання телемедичного обладнання та організації телемедичного зв’язку

Січень   2012 рік

Головні управління охорони здоров’я Львівської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій

2

Виділити приміщення для встановлення обладнання у Львівській обласній клінічній лікарні, Львівській комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги,  Львівському обласному державному онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі, Львівській комунальній міській дитячій клінічній лікарні, Бурштинській міській лікарні

Січень – лютий      2012 рік

Головні управління охорони здоров’я Львівської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій

3

Заключити договори на отримання обладнання та послуг інтернет на безоплатній основі Львівській обласній клінічній лікарні, Львівській комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги,  Львівському обласному державному онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі, Львівській комунальній міській дитячій клінічній лікарні, Бурштинській міській лікарні

Січень – лютий      2012 рік

Головні управління охорони здоров’я Львівської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій, МТС (за згодою), ДТЕК (за згодою), Благодійний фонд «Розвиток України» (за згодою)

4

Встановити обладнання у Львівській обласній клінічній лікарні, Львівській комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги,  Львівському обласному державному онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі, Львівській комунальній міській дитячій клінічній лікарні,  Бурштинській міській лікарні

Лютий  – березень      2012 рік

Головні управління охорони здоров’я Львівської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій, МТС (за згодою), ДТЕК (за згодою), Благодійний фонд «Розвиток України» (за згодою)

5

Організувати роботу телемедичних центрів(кабінетів) у складі  Львівської обласної клінічної лікарні, Львівської комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги,  Львівського обласного державного онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру, Львівської комунальної міської дитячої клінічної лікарні,  Бурштинської міської лікарні та укласти відповідні угоди із ДЗ МЦТМ МОЗ України

Березень – квітень   2012 рік

Головні управління охорони здоров’я Львівської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій, ДЗ МЦТМ МОЗ України

6

Провести  навчання персоналу закладів охорони здоров’я, що задіяні  у роботі з телемедичним обладнанням

Січень – квітень    2012 рік

ДЗ МЦТМ МОЗ України , УІСД МОЗ України, МТС (за згодою), ДТЕК (за згодою), Благодійний фонд «Розвиток України» (за згодою)

7

Провести  апробацію  і визначення ефективності створеної системи  та сприяти раціональному використанню телемедичного обладнання шляхом організації телемедичного зв’язку з із закладами охорони здоров’я

Травень – листопад     2012 рік

МОЗ України, ДЗ МЦТМ МОЗ України, УІСД МОЗ України, Центр медичної статистики МОЗ України, Головні управління охорони здоров’я Львівської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій, НАМНУ (за згодою)

8

Провести конференцію з питань  розвитку телемедицини  з  урахуванням набутого досвіду

 Листопад - 2012 рік

МОЗ України, ДЗ МЦТМ МОЗ України, УІСД МОЗ України, НАМНУ (за згодою), МТС (за згодою), ДТЕК (за згодою), Благодійний фонд «Розвиток України» (за згодою)

9

Підготувати та подати на затвердження проект наказу МОЗ України щодо впровадження електронного цифрового підпису в діяльність установ та  закладів охорони здоров’я

 

Березень - 2012 рік

УІСД МОЗ України,  ДЗ МЦТМ МОЗ України, Центр медичної статистики МОЗ України

10

Підготувати  проект наказу МОЗ щодо затвердження штатних нормативів центрів/кабінетів телемедицини

Березень – квітень 2012 рік

УІСД МОЗ України,  ДЗ МЦТМ МОЗ України

11

Внести  зміни до наказу МОЗ України від 26.03.2010 №261 «Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров'я» щодо затвердження регламенту роботи телемедичної мережі

Липень - 2012 рік

ДЗ МЦТМ МОЗ України, УІСД МОЗ України

12

Провести заходи за участю ЗМІ, присвячені висвітленню роботи   телемедичної мережі 

2012 рік

Протягом року

МОЗ України, ДЗ МЦТМ МОЗ України, Головні управління охорони здоров’я Львівської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій, МТС (за згодою), ДТЕК (за згодою), Благодійний фонд «Розвиток України» (за згодою)

13

Підготувати аналітичні, інформаційні  матеріали і пропозиції з подальшого розвитку телемедицини та розробити рекомендації щодо впровадження отриманого досвіду у систему охорони здоров’я та вдосконалення вимог до обладнання  і прикладного програмного забезпечення для роботи в телемедичної мережі

Грудень – 2012 рік

УІСД МОЗ України, ДЗ МЦТМ МОЗ України, НАМНУ (за згодою), МТС (за згодою), ДТЕК (за згодою), Благодійний фонд «Розвиток України» (за згодою)

14

Забезпечити координацію діяльності телемедичних центрів(кабінетів) у складі закладів охорони здоров’я та інших заходів передбачених для впровадження телемедицини в Україні. 

2012 рік

Протягом року

ДЗ МЦТМ МОЗ України

 

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної допомоги

 

М.К. Хобзей


[посилання]


Перелік завдань конкурсу МОЗ України Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009 - 2013 роки

 
ДрукPDF

Завдання програми

Вимоги до проектів

Виконавці та співвиконавці

4. Розробка та впровадження грід-технологій в науково-технічну та соціально-економічну сфери діяльності

 

 

4.3 Впровадження грід-технологій в медичну практику 

 

МОЗ

 

НАН

 

4.4 Створення центру зберігання і оброблення  медичних даних та   забезпечення доступу до нього закладів охорони здоров'я.

Розроблення на основі грід –технологій  принципової схеми та технічного проекту побудови захищеної комп’ютерної системи обліку, зберігання,  обробки та аналізу медичних даних при стандартизованій схемі  обліку і обробки даних,  гарантованому збереженні, з авторизованим доступом до даних з боку  закладів охорони здоров’я. Тестування запропонованої схеми та проекту, в тому числі при роботі з великими масивами медичних даних.

МОЗ

 

НАН

 

МОН

 

4.5 Створення грід-комплексів для  передачі медичних даних з використанням телекомунікаційних методів.

Розроблення схеми та проекту  головного та стандартизованого регіонального  телемедичного комплексу для передачі за допомогою грід-засобів в режимі реального часу аудіо-, відеозображень та великих обсягів медичної інформації, проведення медичних телеконсультацій (в т.ч. із  закордонними закладами) та дистанційного навчання. Тестування запропонованої схеми та проекту, в тому числі при передачі великих масивів медичних даних. Розроблення системи підготовки  медичного персоналу закладів охорони здоров’я для використання грід-технологій в медичній практиці.

МОЗ

 

НАН

 [посилання]