Навколишнє середовище

22.04.2012
 

Презентації доповідей на конференції УНГ 15-16 січня 2012 року. Для просмотру - треба клякнути на заставку доповіді.

 

 Розробка та впровадження розподіленої Grid-системи моніторингу надзвичайних ситуацій для регіонального центру підтримки UN-SPIDER.
Рік 2

Керівник проекту: Куссуль Н.М. 

Заст. директора, д.т.н., проф.
Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

 

Обчислення тривимірних  сейсмічних повнохвильових моделей в Грід-середовищі

Керівник проекту – Пилипенко Віталій Миколайович

Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Співвиконавець:

Керівник проекту – Коломієць Олександр Вікторович

Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України


 

«Впровадження грід-технологій в комп’ютерне моделювання стану прибережних зон азово-чорноморського басейну»

Науковий керівник – академік НАН  України В.О. Іванов

Доповідач – відповідальний виконавець  д.ф.-м.н. В.В. Фомін

e-mail: v.fomin@ukr.net

  «Створення грід-системи моніторингу, збору та аналізу даних в енергетичній галузі на базі грід-центру з питань енергетики» 


Керівник проекту  В.Ф. Євдокимов

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України


 Розробка і впровадження грід-технологій  для систем підтримки прийняття рішень з оперативного реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру і  планування довгострокових контрзаходів

 

Керівник проект: М.Железняк

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

 

Application of the terrestrial and aquatic models of JRODOS for the Fukushima accident

M.Zheleznyak, V.Maderich,  R.Bezhenar,I.Brovchenko,  I.Ievdin, I.Kovalets,  V.Koshebutsky, K.Terletska

IMMSP, National Academy of Sciences of Ukraine,  Kiev

mark@immsp.kiev.ua