Поширення грід -технологій для розрахунків з фізики плазми та створення віртуальної організації PLASMA

20.04.2013
 

Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут” (Інститут фізики плазми)

Греков Дмитро Леонідович