Розробка системи імітаційного моделювання економічних процесів, орієнтованої на розподілені обчислення у грід-мережі та використання у різних наукових галузях