Застосування грід-технологій для дослідження радіаційно-стимульованих процесів, фазових перетворень та ізоморфних заміщень в мінералах в зв’язку з вирішенням прикладних задач

20.04.2013
 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка

Брик Олександр Борисович