Застосування грід- технологій для першопринципних розрахунків електронної структури та магнітних властивостей конденсованих середовищ

20.04.2013
 

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна

Пашкевич Юрій Георгійович