Розробка нових методів та програмного комплексу грід-обчислень для задач радіофізики, біофізики та фізики твердого тіла

20.04.2013
 

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова

Мележик Петро Миколайович