EGI Service offerings to the Chemistry, Molecular & Materials Sciences

28.10.2013

В цьому вебінарі Gergely Spiros (EGI.eu) пропонує огляд  сервісів, що проопонує колаборація Європейської грід інфраструктури,  для домена  «Хімія, наука про молекули та матеріали і Технологія (CMMST).  Презентація була надана членам та партнерам проекта EGI Віртуальної команди  «На шляху до Віртуальної спільноти CMMST».  Подальша  інформація про цей проект доступна за адресою  https://wiki.egi.eu/wiki/Towards_a_CM....

 

 

 

 

Наступні теми вебінарів:

Колаборація EGI (зацікавлені  особи, члени, користувачі, проекти та інші)

Структура підтримки користувачів EGI

Сервіси EGI для наукової спільноти

Віртуальні організації

Грід сервіси

Інфраструктура Хмари

Сервіси для управління спільнотою та співробітництва

Готові для користування наукові застосування, що інтегровані з EGI

Розвиток робочих процесів та інструменти для їх виконання .

Портали наукових шлюзів в EGI

Поєднання  (об’єднання та розподілення) високоефективних обчислювальних ресурсів та ресурсів зберігання

Зв’язок з іншими ініціативами е-інфраструктур

Діяльність з інтеграції інфраструктур EUDAT та PRACE

Порівняння порталів та портала CHAIN