Література та презентації

17.02.2012

Hundreds of millions of collisions per second -- Detectors collecting data to analyse 24/7 : the LHC and its experiements generate millions of gigabytes of data. The Computing Grid, a huge, worldwide network of computers was invented to manage, process and store these phenomenal volumes of data. How does it work ? Who uses it ? What is its performance since the LHC started up nearly two years ago? What are its other applications outside particle physics ? We're going to review all this with Oliver Keeble, Computing engineer at CERN who works on the computing Grid

18.01.2012

Задачі, що розв'язуються в роботі

1. Дослідження особливостей та основних принципів роботи базових елементів хмарних технологій.

2. Дослідження особливостей підходів до використання хмар.

3. Дослідження особливостей питань безпеки, конфіденційності, збереження даних користувачів і шляхи їх підключення до хмари.

4. Огляд основних принципів роботи Грід технологій.

5. Виявлення тенденцій розвитку даних технологій та їхнього майбутнього розвитку.

18.01.2012

Розв’язувані в роботі задачі

У роботі представлені теоретичні відомості про існуючі моделі семантичного Грід для молекулярних досліджень, розглянуті різні типи онтологій за допомогою яких описуються метадані хімічних структур в цих моделях, розглянуті способи виявлення ресурсів в семантичному Грід, а саме процесу пошуку ресурсів, що задовольняють запитам користувачів. Проведено аналіз існуючих систем семантично Грід для молекулярних досліджень, враховуючи призначення кожної та перелік завдань, які вони виконують з урахуванням сучасних вимог семантичного Грід. Ці вимоги включають в себе сумісність, масштабованість, децентралізацію і динамізм.

 

18.01.2012

Розв’язувані в роботі задачі

У роботі представлені теоретичні відомості про існуючі Грід- інфраструктури для біомедицини, розглянуті різні варіанти архітектури та різні методи формування інфраструктур, різне функціональне наповнення Служб Грід-інфраструктури. Проведено аналіз існуючих Грід-інфраструктур, враховуючи призначення кожної та перелік завдань, які вони виконують у відповідності до потреб складного, модульного характеру біомедицини.

18.01.2012

Висновки

1. Досліджені методи семантичної інтеграції даних

2. Досліджені методи огранізації обміну семантичними даними в обчислювальному Грід

3. Дані рекомендації щодо використання підходів до розробки семантичних Грід сервісів

18.01.2012

 Досягнуті результати

Розв'язавши задачі , що поставлені в роботі, автор захищає:

1. Результати аналізу експериментів за впливом різних навантажень на обчислювальні ресурси і GRID-мережу. 2. Результати аналізу порівняння режимів планування з поділом часу і поділом простору.

3. Використано модифікацію планувального алгоритму групування.

4. Результати аналізу впливу кванту часу для планування з групуванням

18.01.2012

Отримані результати

Результатом проведеної роботи є теоретичний розгляд методів використання семантичного Грід для науки та інженерії. Був структурований матеріал по основним цілям використання семантичного Грід:

інтеграція даних,

виявлення ресурсів

і семантичний пошук.

Зроблено рекомендації як на рахунок використання кожного методу, так і семантичного Грід в цілому.

Український грід
18.01.2012

Досягнуті результати
Розв’язавши задачі , що поставлені в роботі, автор захищає:
1. Результати аналізу Grid-систем для наук про Землю.
2. Сформульовані рекомендації щодо створення Grid-систем для наук про Землю в Україні.

Український грід
18.01.2012

Досягнуті результати
Розв'язавши задачі , що поставлені в роботі, автор захищає:
• результати дослідження використання однорівневої організації , з точки зору вирішуваних задач, архітектурних особливостей і моделей планування завдань;
• результати аналізу, архітектурні особливості, моделі планування завдань та комплекс вирішуваних задач існуючих систем однорівневого Грід, з точки зору використання у глобальних та локальних мережах,
порівняльну характеристику для вибору програмного забезпечення однорівневого Грід за критеріями, необхідними для вирішення певного завдання;
• результати дослідження системи Condor на прикладі її використання у сегменті корпоративної мережі кафедри СП, з точки зору встановлення і супроводження, підготовки завдань та обробки результатів;
• рекомендації по вибору та використанню програмного забезпечення для організації однорівневої GRID-інфраструктури у корпоративній мережі, в залежності від її ресурсів і вирішуваних задач 

Український грід
12.01.2012

The only single, up-to-date source for Grid issues in bioinformatics and biology

Bioinformatics is fast emerging as an important discipline for academic research and industrial applications, creating a need for the use of Grid computing techniques for large-scale distributed applications. This book successfully presents Grid algorithms and their real-world applications, provides details on modern and ongoing research, and explores software frameworks that integrate bioinformatics and computational biology.

Сторінки: « попередня   1  2  3  4  5  6   наступна »