Комплексна програма наукових досліджень НАН України "Грід інфраструктура і грід технології для наукових і науково-прикладних застосувань"

30.03.2015

Перелік  проектів

комплексної програми наукових досліджень НАН України

«Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і

 науково-прикладних застосувань»,

що будуть виконуватися установами  НАН України у 2015 році

 

 1. Інститут теоретичної фізики  Ім. М.М. Боголюбова. «Підтримка та розвиток Базового координаційного центру та Регіонального операційного центру в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України» (2 етап)
 2. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова. «Розвиток національного ресурсного грід-центру на базі суперкомп’ютера СКІТ Інституту кібернетики НАН України»
 3. Інститут прикладного системного аналізу  НАНУ.  «Модернізація сервісів розподіленого базового координаційного грід-центру національного рівня»
 4. Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”. «Розвиток і підтримка в ННЦ ХФТІ базових  грід-сервісів для обслуговування української національної грід-інфраструктури».
 5. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна.  «Науково-технічні розробки грід-інфраструктури ФТІНТ НАН України у складі  учасників Європейської грід- інфраструктури (EGI) – 2015»
 6. Інститут фізики конденсованих систем. «Західний грід-центр УНГ: розвиток технічного потенціалу, комп’ютерне моделювання у грід-середовищі та підготовка кадрів.»
 7. Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України. «Підтримка кластеру UA-ІСМА в інфраструктурі  EGI  для участі в міжнародних проектах  Alice та Belle II»
 8. Державна наукова установа «НТК «Інститут монокристалів». «Забезпечення  роботи об’єднаного кластеру  ДНУ НТК «Інститут монокристалів» та ІСМА НАН України як ресурсного центру УНГ»
 9. Інститут програмних систем .  «Введення в дію та оцінювання  захищеності комплексної системи захисту інформації Національного ресурсного центру Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України»
 10. Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. «Підтримка та розвиток грід-сайту Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАНУ, як ресурсного центра NGI_UA, та створення грід-сервіса централізованого синтезу конфігурацій для апаратних прискорювачів задач інформаційної безпеки в енергетичній галузі.»
 11. Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”.  «Обробка даних з Великого адронного колайдера в Т2-центрі ННЦ ХФТІ  грід-інфраструктури експерименту CMS (ЦЕРН) – 2015»
 12. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. «Грід-технології в задачах фізичної програми ЦЕРНу, астрофізики і космології, етап 2.»
 13. Головна астрономічна обсерваторія. «Застосування грід-технологій до астрофізичних трудомістких задач та розбудова грід-кластера ГАО НАН України.
 14. Національний науковий центр з медико-біотехнічних проблем. «Розвиток і застосування грід-технологій для дослідження  тривимірних багатоголових химерних станів в моделях нейросистем.»
 15. Інститут молекулярної біології і генетики. «Розробка та впровадження Cloud-технологій в роботу грід-сервісів віртуальної лабораторії MolDynGrid(етап 2»
 16. Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки». «Використання грід-технологій   та напрацювань віртуальної організації cslabgrid для високопропускного скринінгу інгібіторів тубуліну паразитичних червів»
 17. Інститут проблем математичних машин і систем.  «Розвиток телекомунікаційних сервісів ВО «Медгрід» для підтримки «відкладених» телеконсультацій та популяційних досліджень в галузі функціональної діагностики(другий рік виконання)».
 18. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача.  «Розв’язання задач астрофізики високих енергій, космології та матеріалознавства і нанофізики з використанням кластера та грід-інфраструктури»