Реєстрація ВО

Правила створення віртуальної організації.

 

Цей документ стосується тільки ВО, що створюються і діють в УНГ, і не обмежує існування і діяльності в Україні інших ВО.
ВО створюється для дослідження визначеної проблеми певної галузі науки, проведення якого без використання грід-технологій є неможливим або не ефективним, або як невід’ємна технічна складова інфраструктури УНГ.В рамках УНГ віртуальна організація створюється юридичною особою, або декількома юридичними особами, з числа державних неприбуткових організацій чи установ, підпорядкованих Національній академії наук України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Державному Агенству з питань науки, інновацій та інформатизації України , з яких хоча б одна має на свєму балансі кластер. Юридична особа, що створює ВО, або є головною організацією згідно договору про спільну діяльність по створенню ВО, під час реєстрації ВО в національній грід-інфраструктурі бере на себе обов’язки і повноваження центру ВО, означені в Положенні про УНГ, яка діє на основі Положення про Центр ВО затвердженний керівництвом цієї особи.

Центр ВО несе повну відповідальність перед державою і УНГ (грід-сайтами, ресурсними центрами, користувачами, тощо) за наслідки дій чи бездіяльності кожного учасника ВО, незалежно від його місця роботи, посади чи ролі в ВО. Центр ВО є єдиним офіційним представником ВО в УНГ.
Взаємозобов’язання організацій-учасників ВО з центром ВО регулюються договором про спільну діяльність, двосторонніми або багатосторонніми угодами, що знаходяться поза рамками інтересів УНГ і не розглядаються в даному документі.
Учасниками ВО можуть бути користувачі, що мають дійсний цифровий сертифікат, або служби VOMS.
Правила участі в ВО і зобов’язання учасників ВО перед центром ВО регулюються внутрішніми документами ВО, що знаходяться поза рамками інтересів УНГ і не розглядаються в даному документі.

В УНГ Центр віртуальної організації виконує наступні функції:
– реєструє віртуальну організацію в Центрі реєстрації віртуальних організацій УНГ, визначає адміністратора віртуальної організації;
– організовує реєстрацію учасників віртуальної організації з числа грід–користувачів (з персональним сертифікатом, виданим СА) в Службі засвідчення та керування участю в ВО;
– забезпечує дотримання правил користування УНГ і вимог інформаційної безпеки користувачами віртуальної організації;
– відповідає за дотримання ліцензійних угод та відсутність інформаційної загрози програмного забезпечення, що використовується у віртуальній організації;
– забезпечує навчання, інформаційну та технічну підтримку учасників віртуальної організації;
– визначає політику надання і розподілу ресурсів серед учасників ВО.

Створення центру ВО передбачає призначення з числа осіб головної організації, які мають право вчиняти дії від імені цієї юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, на посаду керівника центра ВО.

Керівник центру ВО:
– відповідає за реєстрацію ВО в Центрі реєстрації віртуальних організацій;
– від імені центру ВО веде переговори з зацікавленими організаціями і установами щодо співробітництва в рамках ВО;
– від імені центру ВО веде переговори з менеджером грід-сайта щодо надання ресурсів учасникам ВО;
– призначає адміністратора віртуальної організації та менеджера віртуальної організації з числа співробітників організацій чи установ учасників ВО.

Менеджер ВО координує внутрішню організаційну діяльність ВО.
Зокрема, він:
– відповідає за реєстрацію учасників віртуальної організації, – від імені центру ВО приймає рішення про надання і припинення участі у ВО;
– відповідає за формування та втілення політики безпеки ВО, узгодженої з правилами УНГ;
– реагує на вимоги, запитання, зауваження та пропозиції адміністраторів з безпеки грід-сайтів, користувачів тощо;
– відповідає за контроль дотримання правил УНГ та політики безпеки ВО учасниками ВО;
– відповідає за розслідування інцидентів безпеки, до яких мали, або могли мати відношення учасники ВО;
– відповідає за інформаційну підтримку учасників ВО та УНГ (в тому числі за створення і роботу веб-сайту ВО);

Адміністратор ВО координує технічні сторони забезпечення діяльності ВО, зокрема:
– реєструє нових учасників ВО або припиняє участь через інтерфейс користувача Служби засвідчення та керування участю в ВО. відповідає за дотримання ліцензійних угод та відсутність інформаційної загрози програмного забезпечення;
– проводить внутрішнє тестування і випробування програмного забезпечення перед розповсюдженням його на грід-сайти;
– відповідає за надання інформаційної підтримки з питань інсталяції прикладного програмного забезпечення, або самостійно встановлює і налагоджує програмне забезпечення на грід-сайтах;
– забезпечує технічну підтримку вимог інформаційно-безпечної роботи в гріді учасників ВО відповідно до політики безпеки ВО і правил УНГ;
– забезпечує технічну підтримку розслідуванням інцидентів безпеки;
– відповідає за технічну підтримку користувачів-учасників ВО;
– надає консультації адміністраторам грід-сайтів у разі виникнення проблем з прикладним програмним забезпеченням ВО.