Процедура реєстрації ВО

        Віртуальна організація створюється на підставі договору про спільну діяльність між кількома  юридичними особами з визначенням головної організації,  що виконує функції Центру ВО, або на підставі наказу керівника юридичної особи з затвердженням Положення про Центр ВО    (в разі створення Центру ВО однією юридичною особою).
          Віртуальна організація не може бути зареєстрована, якщо жодна з юридичних осіб, які створюють Віртуальну організацію не мають на балансі введеного в дію кластера та зареєстрованого грід-сайта.

 

           До початку процедури реєстрації необхідно провести підготовчу роботу, а саме:

 1. кервник центру ВО має призначити відповідальних осіб  – менеджера ВО та адміністратора ВО;
 2. адміністратор ВО має отримати персональний сертифікат користувача у Центрі сертифікації користувачів.
 3. центр ВО має розробити і опублікувати в Інтернеті веб-сайт ВО.

 

На веб-сайті ВО у постійному відкритому доступі має знаходитися наступна інформація:

 • загальний опис ВО (мета і призначення ВО, список організацій
 • учасників ВО, анотація проектів чи досліджень, які заплановано виконати за допомогою грід-технологій, список програмного забезпечення, необхідного ВО тощо);
 • правила вступу та участі у ВО;
 • політика безпеки ВО;
 • контактні дані менеджера ВО й адміністратора ВО;
 • наявні установчі документи ВО (положення чи статут, договор про спільну діяльність, договори про участь у ВО інших організацій тощо).

 

Веб-сайт ВО має забезпечувати прямі посилання між Інтернет- сторінками чи документами, які містять перелічену інформацію про ВО.

 

 Для реєстрації ВО в національній грід-інфраструктурі керівник ВО подає до центру реєстрації віртуальних організацій:


1. офіційний лист з запитом на реєстрацію ВО, підписаний керівником центру ВО і завірений печаткою центру ВО. Лист має стверджувати,
що організація:

 • ознайомлена з положенням про УНГ, правилами використання ресурсів УНГ, правилами і процедурою створення та реєстрації віртуальних організацій УНГ;
 • бере на себе відповідальність за дотримання співробітниками центру ВО та учасниками ВО правил використання ресурсів УНГ, політики безпеки ВО, інших явних чи  неявних вимог інформаційної безпеки роботи в УНГ;
 • зобов’язується, згідно з діючим законодавством України, відшкодувати збитки іншим елементам УНГ, які сталися через свідомі порушення правил використання ресурсів УНГ з боку учасників ВО;

2. реєстраційну картку ВО, підписану керівником центру ВО і завірену печаткою центру ВО з наступною інформацією:

 • офіційна назва та юридична адреса центру ВО;
 • назва віртуальної організації (довжиною до 80 символів, має складатися тільки з маленьких латинських літер, цифр, крапок, дефісів);
 • опис, що характеризує мету і тематику досліджень ВО, стисле обґрунтування необхідності використання грід- ресурсів та створення ВО;
 • адреса головної сторінки веб-сайту ВО;
 • пряме посилання на правила вступу та членства у ВО;
 • контактні дані керівника ВО (ПІБ, адреса електронної пошти, службовий телефон, мобільний  або домашній телефон);
 • контактні дані менеджера ВО (ПІБ, адреса електронної пошти, службовий телефон, мобільний або домашній телефон, закріплене за адміністратором ВО ім’я користувача грід (Distinguished Name, DN));
 • контактні дані адміністратора ВО (ПІБ, адреса електронної пошти, службовий телефон, мобільний або домашній телефон, закріплене за адміністратором ВО ім’я користувача грід (Distinguished Name, DN));
 • адресу інтерфейсу керування служби засвідчення та керування участю в ВО, що обслуговує ВО (в разі відсутності запиту на надання ресурсів служби центром);

3.  офіційний лист з запитом на надання ресурсів служби засвідчення та керування участю в ВО, підписаний керівником центру ВО і завірений печаткою центру ВО (в разі необхідності).